Strona główna
Historia
Wydziały
Wydział filologiczny
=> Filologia Polska
=> Filologia Wschodniosłowiańska
=> Filologia Angielska
=> Filologia Germańska
Księga gości
Kontakt
Zdjęcia
 

Wydział filologiczny

Wydział Filologiczny tworzą cztery Instytuty oraz Międzyinstytutowy Zakład Kultury i Języka Francuskiego. Wszystkie jednostki oprócz Instytutu Filologii Germańskiej mieszczą się w gmachu głównym Uniwersytetu tzw. Collegium Maius przy pl. Kopernika 11. Instytut Filologii Germańskiej mieści się w budynku przy pl. Staszica 1.

Na Wydziale Filologicznym studiuje ok.1500 studentów systemem stacjonarnym, ok.500 studentów systemem wieczorowym i ok.500 studentów systemem zaocznym. Wysoką jakość kształcenia na Wydziale zapewnia kadra naukowa. Ogółem Wydział zatrudnia 140 nauczycieli akademickich na zasadzie mianowania, w tym 41 pracowników samodzielnych (profesorów, doktorów habilitowanych).

Wydział Filologiczny ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinach językoznawstwo i literaturoznawstwo.

Główne kierunki badań

 

 1. Instytut Filologii Polskiej:
  - stylistyka języka polskiego
  - najnowsze dzieje języków słowiańskich
  - folklor i kultura popularna
  - dzieje literatury polskiej
  - życie kulturalne Śląska
 2. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej:
  - rosyjsko-zachodnioeuropejskie kontakty językowe
  - składnia, frazeologia i frazeografia porównawcza
  - literatura rosyjska w kręgu tradycji kulturowych
  - rosyjska literatura emigracyjna
  - komponent kulturowy w nauczaniu języków obcych
 3. Instytut Filologii Angielskiej:
  - leksykalne, gramatyczne i glottodydaktyczne aspekty opisu języka angielskiego
  - aspekty angielskiego językoznawstwa stosowanego
  - historia, tematyka i cechy strukturalne literatury irlandzkiej i amerykańskiej.
 4. Instytut Filologii Germańskiej:
  - problematyka kobieca w literaturze Austrii i Niemiec XIX w.
  - literatura niemiecka XVIII-XX w.
  - archiwizacja niemieckiego dialektu śląskiego
  - pogranicze kulturowo-narodowościowe w śląskiej literaturze niemieckojęzycznej XIX-XXw.

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free