Strona główna
Historia
Wydziały
Wydział filologiczny
=> Filologia Polska
=> Filologia Wschodniosłowiańska
=> Filologia Angielska
=> Filologia Germańska
Księga gości
Kontakt
Zdjęcia
 

Filologia Polska

Kierunki badań naukowych

I. Językoznawstwo:
* historia języków słowiańskich;
* stylistyka (stylistyka funkcjonalna i porównawcza);
* dialektologia (dialekt śląski);
* socjolingwistyka (polska i słowiańska);
* onomastyka (śląska antroponimia i toponimia);
* slawistyka konfrontatywna;

II. Literaturoznawstwo:
* historia literatury polskiej XV-XX w.;
* komparatystyka literaturoznawcza;
* stosunki literackie polsko-słowiańskie, polsko-francuskie i polsko-niemieckie;
* literatura dla dzieci i młodzieży;
* piśmiennictwo śląskie;
* europejskie konteksty kulturowe literatur słowiańskich;

III. Kulturoznawstwo:
* przewodnie koncepcje filmoznawcze, teatrologiczne i medioznawcze XX i XXI wieku;
* literatura i kultura popularna (historia i współczesność);
* polska i słowiańska kultura ludowa (wierzenia, zwyczaje, obrzędy, folklor słowny);
* literatura i kultura regionalna.

               obraz - startlogo.jpg


This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free