Strona główna
Historia
Wydziały
Wydział filologiczny
=> Filologia Polska
=> Filologia Wschodniosłowiańska
=> Filologia Angielska
=> Filologia Germańska
Księga gości
Kontakt
Zdjęcia
 

Filologia Wschodniosłowiańska

Zakład Rosyjsko-Polskiego Językoznawstwa Konfrontatywnego

Pracownicy Zakładu prowadzą badania w zakresie rosyjsko-polskiego i polsko-rosyjskiego językoznawstwa konfrontatywnego. Badania te koncentrują się głównie na składni. Dotyczą one różnic w budowie zdania pojedynczego i różnych typów zdań jednoczłonowych, a także synonimiki konstrukcji składniowych. Ponadto podjęto tematykę porównania funkcjonujących we współczesnym języku rosyjskim i polskim przyimków i ich ekwiwalentów. Pracownicy Zakładu zajmują się również problematyką polskich i rosyjskich tekstów precedensowych oraz skrzydlatych słów.

Zakład Teorii i Praktycznych Zastosowań Języków Zachodnioeuropejskich

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia zgodnie ze swoją specjalnością naukową i dorobkiem badawczym:
- dr hab.prof. UW Irena Światłowska, germanistka zatrudniona w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej w wymiarze ½ etatu, prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego na I roku filologii rosyjskiej;
- dr Tomasz Kamusella, którego zainteresowania naukowe skupione są na zagadnieniu poświęconemu językowi a nacjonalizmowi w Europie i na Śląsku prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego na III roku języka biznesu (studia licencjackie) i na I roku języka biznesu (studia magisterskie);
- dr Emilia Wojtczak obroniła pracę doktorską w zakresie minimum leksykalnego w nauczaniu języka niemieckiego i rosyjskiego, autorka artykułów naukowych poświęconych problematyce minimum leksykalnego w zakresie języka biznesu. Dr E. Wojtczak prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego na III roku języka biznesu (studia licencjackie) i na I roku języka biznesu (studia magisterskie);
- dr Franciszka Witkowska-Michna prowadzi badania naukowe dotyczące teorii i praktyki nauczania języka fachowego (niemieckiego i rosyjskiego), których celem jest przygotowanie monografii habilitacyjnej, jest autorką artykułów naukowych poświęconych temu problemowi, współautorką podręcznika „Język rosyjski w sferze biznesu”. W ramach pracy dydaktycznej prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego na II roku języka biznesu (studia licencjackie) i zajęcia z praktycznej nauki języka rosyjskiego na III roku (studia licencjackie);
- dr Brygida Pudełko prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego na II roku języka biznesu (studia licencjackie) i na II roku filologii rosyjskiej. Jej praca doktorska jest poświęcona przekładom prozy Turgieniewa na język angielski;
- dr Joanna Skolik.prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego na I roku filologii rosyjskiej i III roku języka biznesu (studia licencjackie);
 


This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free