Strona główna
Historia
Wydziały
=> Wydział Ekonomiczny
=> Wydział Historyczno-Pedagogiczny
=> Wydział Matematyki,Fizyki i Chemii
=> Wydział Prawa i Administracji
=> Wydział Przyrodniczo-Techniczny
=> Wydział Teologiczny
Wydział filologiczny
Księga gości
Kontakt
Zdjęcia
 

Wydział Matematyki,Fizyki i Chemii

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego kształci studentów na:

- jednolitych studiach magisterskich - na kierunku matematyka
- studiach I stopnia ( licencjackich) - na kierunku matematyka
-studiach I stopnia ( licencjackich) - na kierunku informatyka (studiach stacjonarnych i niestacjonarnych)
- Studiach Podyplomowych Dla Nauczycieli -w zakresie nauczania matematyki i informatyki
- jednolitych studiach magisterskich - na kierunku fizyka
-studiach I stopnia ( licencjackich) - na kierunku fizyka o specjalnościach:
-fizyka medyczna
- fizyka i matematyka nauczycielska
- fizyka w technikach komputerowych
- studiach II stopnia o specjalności fizyka medyczna
- Studiach Podyplomowych z fizyki dla magistrów innych specjalności.


Badania naukowe w Instytucie Matematyki i Informatyki i prowadzone są w katedrach i zakładach:

- Katedra Algebry i Geometrii – kierownik prof. dr hab. Katarzyna Hałkowska
- Katedra Analizy Matematycznej - p.o. kierownika dr Andrzej Spakowski
- Katedra Podstaw Matematyki – kierownik prof. dr hab. Janusz Czelakowski
- Zakład Topologii – kierownik : dr hab. Jerzy Nikiel, prof. U.O.
- Zakład Matematyki Finansowej – kierownik dr hab. Zdzisław Suchanecki, prof. U.O.
- Zakład Informatyki i Matematyki Stosowanej – kierownik dr hab. Włodzimierz Stefanowicz – prof. U.O.
- Zakład Informatyki – kierownik: dr hab. Lidia Tendera
- Pracownia Systemów Komputerowych – kierownik : dr Zbigniew Bonikowski
- Pracownia Dydaktyki – kierownik: dr Jerzy Krawczyk
 

Kliknij, aby zamknąć zdjęcie
Wiodącymi specjalnościami naukowymi w Instytucie Matematyki i Informatyki są:
-topologia ogólna
-algebraiczna logika matematyczna
- matematyczne problemy fizyki metali
-analiza spektralna i zastosowania procesów stochastycznych
- informatyka teoretyczna

w Instytucie Fizyki
- Katedra Astrofizyki i Fizyki Teoretycznej – kierownik : prof. dr hab. Piotr Garbaczewski
- Katedra Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego – kierownik: prof. dr hab. Marian Podolak
- Katedra Fizyk Fazy skondensowanej – kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Górecki
- Katedra Spektroskopii Plazmy – kierownik : prof. dr hab. Józef Musielok
- Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej – kierownik: prof. dr hab. Marian Szuszkiewicz
- Pracownia Dydaktyki Fizyki – kierownik: dr Stanisław Waga

 Wiodącymi specjalnościami naukowymi Instytutu Fizyki są:

- fizyka fazy skondensowanej
- zastosowanie metod fizyki jądrowej w badaniach ciała stałego
- spektroskopia plazmy
- fizyka teoretyczna i astrofizyka
- biofizyka

 


=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=