Strona główna
Historia
Wydziały
=> Wydział Ekonomiczny
=> Wydział Historyczno-Pedagogiczny
=> Wydział Matematyki,Fizyki i Chemii
=> Wydział Prawa i Administracji
=> Wydział Przyrodniczo-Techniczny
=> Wydział Teologiczny
Wydział filologiczny
Księga gości
Kontakt
Zdjęcia
 

Wydział Ekonomiczny

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, utworzony w 1991 roku, powstał na bazie Instytutu Nauk Ekonomicznych, powołanego w 1975 roku w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Pierwotne kierunki studiów: Ekonomika i organizacja produkcji (od 1975) oraz Ekonomika i organizacja obrotu towarowego i usług (od 1976) zostały w roku 1992 zastąpione nowym: Ekonomia, na którym wydzielono trzy specjalności: Marketing, Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Ekonomika pracy i polityki społecznej. Aktualnie Wydział prowadzi dwa akredytowane kierunki: Ekonomia oraz Zarządzanie i marketing.

prof. dr hab. Janusz KroszelTwórcą i pierwszym dyrektorem Instytutu, który funkcjonował w strukturze Wydziału Filologiczno-Historycznego, był prof. dr hab. Janusz Kroszel. Do momentu powołania Wydziału Ekonomicznego stanowisko Dyrektora Instytutu piastowali: prof. dr hab. Piotr Blaik, doc. dr Zbigniew Kołaczkowski i prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz. Pierwszym dziekanem Wydziału został prof. dr hab. Janusz Słodczyk, który funkcję te pełni również w obecnej kadencji.

Kadra dydaktyczno-naukowa Wydziału Ekonomicznego rozwijała się zgodnie
z potrzebami jednostki. Aktualnie Wydział zatrudnia 53 nauczycieli akademickich,
w tym 5 profesorów tytularnych, 8 doktorów habilitowanych, 30 doktorów
i 10 magistrów.

W 1993 roku Wydział otrzymał prawo nadawania stopnia naukowego doktora
w dziedzinie ekonomii.

Na Wydziale Ekonomicznym systematycznie organizowane są tematyczne konferencje naukowe, z następujących obszarów:
- Funkcjonowanie samorządu terytorialnego
- Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej
- Miasto w okresie przemian
- Produktywność i wydajność w okresie transformacji
-
International Conference on „Sustainable Waste Management”

Wydział Ekonomiczny współpracuje z instytucjami i organizacjami naukowo-badawczymi, m.in. z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Polskim Towarzystwem Geograficznym, Komisją Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach. Pracownicy Wydziału są członkami zarządów wielu stowarzyszeń oraz komisji naukowych PAN. Na Wydziale mieści się siedziba Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach.

Na Wydziale Ekonomicznym publikowane są dwa wydawnictwa seryjne: Zeszyty Naukowe UO, Seria Ekonomia ukazują się od początku powstania kierunku nauk ekonomicznych w Opolu. Drugim wydawnictwem jest seria angielskojęzyczna „Economical and Environmental Studies”, publikowana regularnie od 2000 roku.

Wydział Ekonomiczny utrzymuje kontakty naukowo-dydaktyczne z wieloma ośrodkami zagranicznymi, czego wyrazem jest uczestnictwo pracowników tych ośrodków w organizowanych przez Wydział konferencjach oraz w wydawanych publikacjach. Szczególnie owocna jest współpraca z Uniwersytetem w Poczdamie i Trewirze. Z pierwszym z nich organizowane są cykliczne seminaria studenckie. Wydział umożliwia także studentom wyjazdy do ośrodków zagranicznych w ramach programów Sokrates i DAAD


=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=